Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring Haar door Saskia

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Haar door Saskia kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Haar door Saskia en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.1kapper.nl verstrekt. Haar door Saskia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw kleuren/permanent gegevens

(- Eventuele foto’s van de behandelingen)

Waarom Haar door Saskia gegevens nodig heeft:

Haar door Saskia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. En de behandelingen op de juiste manier uit te voeren en de behandelwijze op te slaan, voor een (eventuele) volgende keer.  Of voor het declareren van een haarwerk/haarstuk. Of voor het uitschrijven van consultbrieven voor de zorgverzekeraar.

Hoelang Haar door Saskia de gegevens bewaart:

Haar door Saskia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen afspraak met u gemaakt wordt. Bij haarwerken (5 jaar) of hoofdhuidbehandelingen (2 jaar) zullen deze langer bewaard moeten blijven. In verband met eventuele controle van de zorgverzekeraars.

Delen met anderen:

Haar door Saskia verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of met de zorgverzekeraar waar u bij bent verzekerd.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haardoorsaskia.nl. Haar door Saskia zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.